Geotechnical Software GEO5

Geoteknikk programvare

GEO5 pakke tilbyr løsning for de fleste geoteknisk konstruksjonstyper. Alle modulene har samme brukergrensesnitt, løser spesifikk konstruksjonstype, og alle modulene kommuniserer med hverandre. Les mer om GEO5


GEO5 for de fleste geoteknisk oppgaver

GEO5 programvare har løsning for de fleste geoteknisk konstruksjonstyper, fra basis oppgave (fundament, vegg, stabilitetsanalyse) til mest avansert problemstilling (tunnel analyse, fjell analyse). Dette gir kunden mulighet til å velge den modulen som passer deres behov. Se oversikt over de modulene

Modulene kommuniserer med hverandre

Alle modulene kommuniserer med hverandre, dette gir brukeren mulighet til å utveksle data med modulene. Les mer om Geoclipboad

De fleste modulene har mulighet til å overføre modellen til en annen modul for videre analyse, les mer om dette

Innarbeidet mange standarder

Geotekniske metoder brukt i GEO5 benyttes i hele verden. GEO5 benytter unikt system for å innarbeide standarder og faktorer. GEO5 har database til standarder, og det er også mulig å lage egen standard i programmet.

Bruk av programmet

GEO5 er enkelt å bruke og man trenger ikke ha opplæring til programmet. GEO5 tilbyr ingeniør manuell, videoer, hjelp funksjon i programmet og brukerhåndbøker


  • Ingeniør manuell forklarer løsning til en spesifikk oppgave, les mer
  • Kort video om hvordan bruke hjelp funksjon, se video
  • Online-help
  • Det kommer youtube videoer på norsk . . . . .

Support

Grunnlegende support er gratis for alle kunder. Fine Software tilbyr vedlikeholdsavtale til alle kunder mot fast beløp, og tjenesten inkluderer hotline phone, profesjonell hjelp og ubegrenset adgang til program oppgradering.


Bruker grensesnitt

Alle moduelene har samme bruker grensenitt, enkelt å bruke programmet. Man trenger ikke spesiell opplæring til å bruke programmet, steg for steg vises det i vinduet.

Kombinasjon av analytisk metode og FEM

Analytiske verifikasjonsmetoder gir effektiv og rask konstruksjon design. Det er mulig å overføre analytisk modell to FEM program, hvor konstruksjonen er verifisert ved FEM metode. Sammenligning av to uavhengige programmer bidrar til mer sikkerhet.

Resultat rapport

GEO5 genererer tydelig rapport med bilder, brukeren kan redigere tekst, legge til informasjon blant annet om prosjektet, og firma logo. Bilder i rapporten er dynamisk, det vil si at bildene oppdaters automatisk etter endring. Rapporten kan enten skrives ut direkte fra programmet, eller lagres som pdf eller word fil.


Lav kostnad

Fordelen med GEO5 programvare er lav kostand til modulene. Brukeren kan velge den modulen man har behov for.


Støttede språk

GEO5 støtter følgende språk

Resultat rapport kan genereres i følgende språk, det bør bestilles i tillegg.

GEO5 pakke

Stabilietetsanalyse av skråning, fjell skråning og MSE vegg

Beregning av bæreevne kapasitet og setninger på forskjellige fundament typer

Analyse av tunneler, underjordiske konstruksjoner, og vertikal skaft

Beregning og design på beholderstruktur, diaphragm og vegger

Bæreevne kapasitet og setninger på peler og peler gruppe

Terreng modellering basert på geologisk undersøkelse

Beregning og design av forskjellige støttemurer

Beregning av setninger på fundament

Analyse av konstruksjoner basert på felttest (SPT, CPT, DMT, PMT)

Hvorfor velge GEO5

GEO5 er veldig enkelt å bruke, alle modulene kommuniserer med hverandre, hver modul løser spesifikk geoteknisk oppgave, kombinasjon av analytikk og FEM (Finite Element Method), alle modulene har samme brukergrensesnitt, mange standarder og nasjonal tillegg er integrert i programmet, Norge er blant dem. De fleste modulene har ferdig geometri, man bruker lite til å designe konstruksjonen, mulighet til å eksportere og importere geometri i DXF format. Programmet er populær blant geoteknikere, konstruksjon ingeniører og studentene. Per i dag har Fine Softwares 4000 kunder i 120 land.

Nordisk Prosjektering

Org. nr. 915552587

Mobil : +47 955 23 995

post@nordiskprosjektering.no

Skogveien 6

1467 Strømmen

Norge